Forside
Om virksomheden
Kompetencer
Kontakt


grave økonomi + strategi
yder professionel bestyrelsesindsats

Den professionelle bestyrelse søger at afdække virksomhedens stærke og svage områder, stiller forslag til ændring/opstilling af nye strategier og følger op på gennemførelsen heraf, ligesom den er med til at sikre en hensigtsmæssig økonomisk rapportering

Erik Grave deltager i bestyrelsesarbejde i forskellige produktions- og handelsvirksomheder og kan tilbyde målrettet sparring med den daglige ledelse samt tilføre virksomheden konkrete forslag og ideer til opnåelse af økonomiske resultater